Gabinet zabiegowy - specjalistyka
Świadczenia udzielane zgodnie z harmonogramem.