Lp.

Wyszczególnienie

Cena brutto

1

Porada lekarska w POZ

80,00

2

Porada lekarska w AOS specjalisty Io       

80,00

3

Porada lekarska w AOS specjalisty IIo       

100,00

4

Wizyta domowa lekarza POZ

120,00

5

Wizyta domowa lekarza AOS

150,00

6

USG Ginekologiczne

70,00

7

Zabieg krioterapii – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

100,00

8

Badanie cytologiczne

15,00

9

Badania z zakresu medycyny pracy

Zgodnie z zawartą umową

10

Wstrzyknięcia iniekcje domięśniowe i podskórne

10,00

11

Wstrzyknięcia iniekcje dożylne

15,00

12

Podanie kroplówki pierwsza butelka

25,00

13

Podanie kroplówki każda kolejna butelka

10,00

14

Pomiar ciśnienia krwi

5,00

15

Pomiar poziomu glukozy

5,00

16

Badanie Ekg

10,00

17

Usługa wypożyczenia sprzętu medycznego

4,00 zł/dzień

18

Zabieg krioterapii – Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

100,00

19

Zabieg krioterapii – Poradnia Dermatologiczna

20,00

20

Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest one związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci, uczniów, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i studentów w zajęciach sportowych i w zorganizowanym wypoczynku, a także jeżeli nie są wydawane dla celów pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego, lub ustalenia przyczyn i rodzaju uszkodzeń ciała związanych                    z użyciem przemocy w rodzinie.

30,00

21

Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego lub wydanie zaświadczenia przez położną  na życzenie pacjenta, jeżeli nie jest one wydane  dla celów uzyskania dodatku z tytułu urodzenia dziecka lub jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

30,00

22

Wydanie orzeczenia (zaświadczenia) lekarskiego lub wydanie zaświadczenia przez położną  na życzenie pacjenta, jeżeli jest one związane z dalszym leczeniem lub rehabilitacją   a pacjentowi nie przysługuje wydanie orzeczenia (zaświadczenia)  nieodpłatnie.

20,00