Poradnia neurologiczna
Mieczysław Smolarek
Kamila Szyller
Cecylia Zalewska 
Małgorzata Moszyńska
Marzena Galewicz
Ziemba Agnieszka

Rejestracja pacjentów w Rejestracji Ogólnej.